Erihoolekandeasutuse majutus- ja toitlustusteenuse hinna kujunemine