Eraldamiseta lühiajaliste kokkusaamiste korraldamine