Erakonna jõulutervituse avaldamata jätmine valla väljaandes