Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord