Elektroonilise side seaduse § 111 prim 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete töötlemine