Ehituskeeluvööndi ja üleujutusala laiuse määramine