Ehitise seadustamisel riigilõivuseaduse § 331 ülaindeksiga 6 kohaldamine