Detailplaneeringu algatamise taotluse läbivaatamine