COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku tõkestamise meetmed