Avaliku teabe seaduse § 36 lõike 1 punkt 9 tõlgendamine