Avaldustele vastamine ja avalikule üritusele loa andmine