Avalduste registreerimine ja tõlgendamine ning neile vastamine