Avaldusele vastamine ja ehitusjärelevalve tegemine