Arvamus Riigikohtule: väärteomenetluse seadustiku § 135 lg 8 ja 9, § 155 lg 2 ja 3 ja § 156 lg 3 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-4-13)