Arvamus Riigikohtule: tulundusühistuseaduse § 41 lg 1 (01.07.2009-30.03.2014 kehtinud redaktsioonis)