Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 489 ülaindeksiga 1 lg 5, § 489 ülaindeksiga 2 lg 1, § 663 lg 5 ja § 667 lg 1 (3-2-1-75-14)