Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 (3-2-1-62-10)