Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lg 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-23-13)