Arvamus Riigikohtule: Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 36 kehtestatud Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 2 põhiseadusele vastavuse osas (3-4-1-19-14)