Arvamus Riigikohtule: Täitemenetluse seadustiku § 179 lg 2 koosmõjus §-dega 183 ja 26 prim (asi nr 3-2-1-4-13)