Arvamus Riigikohtule: täitemenetluse seadustiku § 179 vastuolu põhiseadusega (3-4-1-28-15)