Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 11