Arvamus Riigikohtule: riigilõivu suuruse vaidlustamise tähtaeg ja kõrge riigilõiv, asi nr 3-4-1-29-12