Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse lisa 1 viimase lause põhiseaduslikkus