Arvamus Riigikohtule: Riigilõivuseaduse § 57 lg 5 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist)