Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 4 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-6-14)