Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja lisa 1