Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 (apellatsiooniastme riigilõiv 3 515,14 eurot) (3-4-1-8-14)