Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja (20) 22 ning lisa 1