Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lõiked 2 ja 3 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-16-14)