Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduslikkus