Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 ja riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja 19 ning lisa 1