Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja 19 ning lisa 1 (apellatsiooniastme riigilõiv 75 000 krooni) (3-4-1-7-14)