Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lõiked 1 ja 19 ning lisa 1 (kehtivus 01.01.2009-31.12.2010 (3-4-1-57-14)