Arvamus Riigikohtule: relvaseaduse § 41 lg 9 ja § 36 lg 1 p 6 põhiseaduspärasus