Arvamus Riigikohtule: Rae Vallavalitsuse 12.03.2013. a määruse nr 12 § 4 lõige 2 (3-4-1-63-13)