Arvamus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-1-16