Arvamus Riigikohtule: planeerimisseaduse põhiseaduspärasuse küsimused (3-4-1-23-15)