Arvamus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-2-16