Arvamus Riigikohtule: osaühingu osade kustutamine Eesti väärtpaberite keskregistrist osanike otsuse alusel