Arvamus Riigikohtule: notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasus (3-2-1-169-12)