Arvamus Riigikohtule: looduskaitseseaduse § 10 lg 1 põhiseaduslikkus