Arvamus Riigikohtule: liiklusseaduse § 202 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 27.08.2002 määruse nr 279 „Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad“ põhiseaduslikkus