Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-38-13)