Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja 20 ning lisa 1 (asi nr 3-4-1-24-13)