Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 vastavus põhiseadusele (asi nr 3-4-1-11-13)