Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 lause 1 (nr 3-4-1-25-12)