Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 14 põhiseaduspärasus (3-4-1-19-12)