Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-18-12)