Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ja § 367 lg 1 põhiseaduspärasus (3-1-2-3-12)